طراحی هویت بصری سازمانی

آیا میدانید سازمان ها در همه ی نقاط جهان یک سیستم اجتماعی فراگیر هستند که برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده شکل میگیرند؟ سازمان ها هر کدام دارای عناصر اختصاصی هستند که در نهایت یک واحد منظم را شکل میدهند.
مهم چشم انداز آینده این واحد است که یک هدف را دنبال میکند، به زبان ساده همه در سازمان تلاش میکنند تا به هدف تعیین شده برسند. هویت سازمانی هم به مفهوم عمیق یک استراتژی است که هدف و چشم اندازی را دنبال میکند.
هویت سازمانی باید به گونه ای باشد که سازمان را کاملا متمایز و قابل تشخیص کند. بهتر است بگوییم هویت سازمانی ایجاد هماهنگی عمیق میان تصویر داخلی و خارجی یک سازمان یا شرکت می باشد.
اگر هویت را یک مزیت کاملا رقابتی در نظر بگیریم باید نگاه سرمایه گذاران و مشتریان هدفمند به صورت ویژه اهمیت پیدا کند . میشود در یک جمله این گونه تعریف کرد هویت سازمانی یعنی ادغام هوشمندانه خود و سازمان. زمانی این ادغام حرفه ای ست که یک پیوند احساس شناختی رفتاری بین تعریف سازمان و خود شکل بگیرد .
هویت بصری سازمانی یعنی تصویری کلی از یک برند که در ذهن مخاطبان شکل میگیرد. در هویت بصری سازمانی تصویر کلی در ذهن مشتریان هدف – مردم عادی و حتی کارمندان آن شرکت یا برند شکل میگیرد. هویت بصری سازمانی بر دو بخش اصلی تاثیر کلی میگذارد: بازار فروش خدمات یا کالا به صورت خاص و فعالیت های اقتصادی عمومی که در شرکت جریان دارد …
هویت سازمانی شامل :نام – رنگ – فرم – روش تبلیغاتی – بسته بندی و … میباشد که برای یک برند تعریف می شود. اگر خلاصه بگویم هویت بصری سازمان یعنی هر آن چیزی که از برند شما دیده میشود …
هویت بصری سازمان باعث می شود مردم و مخاطبان هدف بدانند که برند شما وجود دارد و چه اهدافی را دنبال میکند ٬ زمانی که برند شما هویت سازمانی داشت به یک سمبل نمونه تبدیل می شود . در هویت بصری سازمانی شما میتوانید انسجام تیم کاری در بخش های مختلف شرکت تان را برای مشتریان هدف به نمایش بگذارید و در جذب مشتری تاثیر گذار باشید …
اگر قصد دارید تمام ارکان داخلی و خارجی شرکت و برند شما یکپارچه در مسیر اهداف تعیین شده حرکت کند و اعتبار و چشم انداز شرکت و برند تان را به نمایش بگذارید و در ذهن مشتری نفوذ کنید ٬ بدون شک به هویت بصری سازمانی نیاز دارید…

 

هویت بصری