طراحی بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی

بیلبورد یک رسانه و ابزار برای اطلاع رسانی است. طبق تعریفی که در دیکشنری  ها آمده، بیلبورد یک صفحهایست که بر روی دیوار نصب میشود، ماموریتی برای اطلاع رسانی دارد، آگاهی میدهد و مطلبی را میرساند. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نیازهای اجتماعی و فرهنگی ایجاب میکرد که یک چنین ابزاری بوجود بیاید. در نتیجه میتوانیم بگوییم بیلبورد ، بدنبال رفع نیازهای جامعه به مدد کار تبادل اطلاعات در سطح جامعه آمد.
بیلبورد بی شک یکی از قدرتمندترین ابزارهای رسانه های محیطی به شمار می رود که همواره از دوران باستان تا امروز مورد توجه بازرگانان – کارخانجات – بانک ها و موسسه خدماتی بوده است. این نوع از رسانه محیطی معمولا در خیابان ها، میدان ها، تقاطع ها و بزرگراه ها که مسیر تردد وسایل نقلیه هستند نصب میشود و گاه بسته به نوع خلاقیت صاحبان آگهی یا شرکت های تبلیغاتی اجرا کننده تبلیغات آنها از قالب های یکنواخت خود خارج شده و با جذابیت های بصری آمیخته می شود.بیلبوردها بیش از آنکه ابزار تبلیغاتی باشند، یک رسانه به حساب میآیند، رسانهای که میتواند پیام خود را به مؤثرترین شکل ممکن به مخاطب منتقل کند. به رسانهای که بیشترین اثربخشی را برای تبلیغات داشته باشد و موجب بقاء و موفقیت تبلیغات شود، «رسانه اثربخش» میگویند. به طور معمول بیلبوردها در زمره رسانههای اثر بخش جای میگیرند و بسیاری از شرکت ها ، برای اینکه بتوانند فروش محصولات خود را در مخاطبین درونی کنند از این رسانه اثر بخش استفاده می کنند و بیلبورد به یک رسانه تعاملی تبدیل شده است تا بتواند بر مخاطبین تآثیر ماندگار بگذارد.

بیلبورد