اسکن حرفه ای

ایجاد یک فایل کامپیوتری از کلیه طرح های رنگی و سیاه و سفید با کیفیتی بسیار بالا | اسکن رنگی و سیاه سفید تا عرض 90 و ضخامت 1.5 سانتی متر به صورت رول | اسکن رنگی و سیاه سفید و قابلیت آرشیو با سرعت 150برگ در دقیقه تا سایز A3

اسکن