چاپ طراحی و تبلیغات

خاص باشید و خاص دیده شوید !

خدمات چاپ

مفهوم تبليغات بطور عجيبی با بازاريابی آميخته است. تبليغات جزئی از فرآينـد بازاريابی يک محصـول و يا خدمت بشمار مـی رود. به بيان سـاده می توان گفت تبليغات يعنی رساندن يک پيام در مورد محصول و يا يک خدمت از طريق رسانه های مختلف برای متقاعد کردن مخاطبان بالقوه برای خريد آن محصول و يا خدمت. یکی از نقاط قوت گروه نگارفن تعامل گسترده واحد چاپ و طراحی است که به واسطه آن می تـوانیم بـا ارائه طـرح هــای بدیـع، زیبا و رعایت استانداردهای طراحی روز دنیا و با بهترین کیفیت چاپ نهایت رضایت مشتری را بدست آوریم. در این راستا گروه نگارفن، گروهی از متخصصین مجرب را در زمینه چاپ و تعدادی گرافیست حرفه ای و خلاق را گرد هم آورده تا در چارچوب استاندارد های مورد قبول بین المللی فعالیت کند.

خدمات چاپ یووی تخت (فلت بد) در یزد
چاپ فلت بد UV
خدمات چاپ یووی رول نگارفن یزد
چاپ UV رول
خدمات چاپ دیجیتال
چاپ دیجیتال
برش نیم تیغ
خدمات چاپ سالونت در استان یزد
چاپ سالونت
خدمات چاپ اکوسالونت یزد
چاپ اکوسالونت
خدمات صحافی در یزد
صحافی
انواع لمینت گرم و سرد در استان یزد
لمینت سرد و گرم
پلات رنگی و سیاه سفید
اسکن حرفه ای
طراحی ابزار نمایشگاهی نگارفن یزد
ابزار نمایشگاهی
خدمات چاپ